Chính sách bảo mật

Unigame.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình. Dưới đây là chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Bạn.

  • Thông Tin Thu Thập: Khi bạn đăng ký tài khoản trên Unigame.vn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, và các thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp.
  • Mục Đích Sử Dụng: Thông tin này được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, trả lời các câu hỏi và ý kiến, thông báo về dịch vụ và các cập nhật quan trọng, và sử dụng cho mục đích thống kê và nghiên cứu.

2. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn trong hệ thống máy chủ của chúng tôi và được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo chỉ sử dụng cho các mục đích đã nêu.

3. Cookie.

Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt, chấp nhận, từ chối hoặc nhận thông báo về cookie. Lưu ý rằng việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến một số tính năng của dịch vụ.

4. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho ban quản trị, các bên thứ ba tích hợp dịch vụ, hoặc cơ quan nhà nước theo yêu cầu pháp luật.

5. Quảng Cáo Của Bên Thứ Ba.

Unigame.vn lựa chọn quảng cáo dựa trên thông tin cá nhân mà không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào, đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

6. Bảo Mật và An Ninh.

  • Biện Pháp Bảo Vệ: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân với tiêu chuẩn cao nhất, bao gồm mật khẩu và các phương pháp bảo mật khác.
  • Trách Nhiệm Người Dùng: Người dùng chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và hạn chế quyền truy cập từ các thiết bị không an toàn.

Chính sách quyền riêng tư của Unigame.vn nhằm mục đích tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy cho người dùng. Bằng cách tuân thủ các biện pháp bảo mật này, chúng tôi mong muốn mang lại trải nghiệm online tốt nhất cho bạn và bảo vệ quyền lợi của bạn trong thế giới số.